RODO

"Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni" z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Kancelaria”) informuje, że jest administratorem następujących Pana/Pani danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych (telefonu, adresu e-mail), stanowiska służbowego, innych danych znajdujących się w Pana/Pani wiadomościach. Dane te będą przez Kancelarię przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez Kancelarię działalnością, tj. w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Kancelarii lub w celach związanych z zapewnieniem funkcjonowania Kancelarii, co stanowi uzasadniony interes administratora danych, w związku z czym przetwarzanie to będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Kancelarii dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Panu/Pani przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Ponadto w przypadku, jeśli dane te będą przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Kancelarii, przetwarzanie to może się odbywać ponieważ jest ono niezbędne dla ochrony żywotnych interesów klientów Kancelarii związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W tym przypadku nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli dane są przetwarzane w związku ze świadczoną przez Kancelarię pomocą prawną, będą przechowywane do czasu zakończenia jej udzielania. Jeśli natomiast są przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonowania Kancelarii, będą one przetwarzane przez okres, w którym przez Kancelarię lub inną stronę mogą być zgłaszane jakiekolwiek roszczenia związane z celem, w którym były one przetwarzane. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Kancelarii, klienci Kancelarii, podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi księgowe, kadrowe lub informatyczne, banki obsługującym Kancelarię lub dostawcy oprogramowania, z którego Kancelaria korzysta. Pana/Pani dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani, ze źródeł powszechnie dostępnych lub od Klientów kancelarii. Preferowany kontakt z administratorem danych osobowych następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@porwisz.pl