Specjalizacje

Prowadzenie sporów

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi (w tym przed arbitrażem międzynarodowym). Nasze usługi obejmują wszelkie sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa konkurencji, prawa upadłościowego, ochrony własności intelektualnej i zamówień publicznych.

Mamy unikalne doświadczenie w sporach korporacyjnych, w tym pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego, procesach dotyczących inwestycji budowlanych i nieruchomościowych, a także w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej i prawa mediów.

Reprezentujemy Klientów w procesach karnych dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i przestępstw skarbowych.

Pomagamy na każdym etapie postępowania, począwszy od analizy roszczeń i kompletowania materiału dowodowego, poprzez przygotowanie pism procesowych, na egzekucji orzeczeń kończąc.