Specjalizacje

Prawo własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi, obrotem oraz licencjonowaniem praw własności intelektualnej oraz ochroną własności intelektualnej, zwłaszcza w Internecie.

Przygotowujemy umowy na zakup i wdrożenie systemów informatycznych, oprogramowania czy sprzętu komputerowego. Prowadzimy postępowania przetargowe i negocjujemy kwestie techniczne oraz cenowe tego rodzaju zakupów.

Pomagamy w sprawach dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wykonawczymi i producenckimi, opracowujemy i negocjujemy umowy dotyczące praw autorskich i pokrewnych do utworów filmowych, muzycznych i literackich.

Zajmujemy się ochroną wizerunku i dóbr osobistych, przygotowujemy umowy dotyczące wykorzystania wizerunku osób powszechnie znanych (przede wszystkim ze świata sportu) w celach reklamowych.

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz ochrony własności przemysłowej, a także związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem wizerunku lub naruszeniem dóbr osobistych.