Specjalizacje

Prawo korporacyjne oraz fuzje i przejęcia

Doradzamy polskim i międzynarodowym podmiotom gospodarczym we wszystkich kwestiach związanych z prawem handlowym oraz umowami cywilno-prawnymi.

Zakładamy spółki, przygotowujemy dokumenty korporacyjne, w tym niezbędne do powoływania i odwoływania członków zarządów, rad nadzorczych oraz prokurentów, sprawozdania z działalności, zmieniamy umowy, statuty i akty założycielskie, podwyższamy i obniżamy kapitał, pomagamy w pierwotnej i wtórnej emisji akcji, a także umarzamy udziały.

Zapewniamy profesjonalną obsługę codziennej działalności, również w ramach oddelegowania prawników do firmy Klienta – organizujemy i zapewniamy prawidłowość działalności firm, w tym jej organów. Zabezpieczamy przebieg walnych zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych.

Doradzamy przy transakcjach fuzji i przejęć, reprezentując kupujących, sprzedających, podmioty łączące się, przejmujące lub przejmowane. Negocjujemy z doradcami finansowymi w transakcjach nabywania aktywów i udziałów. Przeprowadzamy prawne badanie due diligence.

Tworzymy konieczne w dużych projektach inwestycyjnych złożone struktury kapitałowe i oceniamy ich ryzyko. Ustalamy też strategie wyjścia z inwestycji.

Pomagamy we wszystkich kwestiach, w tym karnych, związanych z odpowiedzialnością członków zarządów oraz innych organów spółek i doradzamy w zakresie praktycznych sposobów jej ograniczenia.