Specjalizacje

Ochrona danych osobowych – RODO

Weryfikujemy, czy sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych na poziomie polskim i europejskim. Prowadzimy kompleksowe audyty RODO, w ramach których przygotowujemy dokumentację oraz wdrażamy procedury ODO dostosowane do potrzeb Klientów.

Wspieramy firmy w kwestiach ochrony danych osobowych w bieżącej działalności. Przygotowujemy umowy powierzenia przetwarzania danych kontrahentom. Podpowiadamy, jak w praktyce stosować procedury ODO.

Reprezentujemy Klientów w kontaktach z GIODO i w postępowaniach dotyczących ochrony danych osobowych oraz ich naruszeń. Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych polegające na stałej obsłudze i monitorowaniu procesu przetwarzania danych.

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, w tym szkolenia dla kadry zarządzającej oraz dla pracowników.