Sektory gospodarki

Transport

Doradzamy w projektach inwestycyjnych obejmujących transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Przygotowujemy odpowiednie umowy, reprezentujemy Klientów w procesie zamówień publicznych oraz w postępowaniach koncesyjnych, opracowujemy strukturę i negocjujemy finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

Przygotowujemy umowy dotyczące przewozów krajowych oraz międzynarodowych. Zajmujemy się spedycją, składem i przechowywaniem towarów. Doradzamy w kwestiach dotyczących nabycia środków transportowych i negocjujemy umowy leasingu, dzierżawy, kupna lub sprzedaży.

Reprezentujemy Klientów przed ubezpieczycielami, organami regulacyjnymi, organami nadzoru, a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. W ramach międzynarodowej sieci kancelarii prawnych Lexwork, której jesteśmy częścią, wspieramy Klientów w sporach z innymi państwami.