Sektory gospodarki

Nieruchomości oraz inwestycje budowlane

Doradzamy w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami. Opracowujemy strukturę transakcji i finansowania, przygotowujemy oraz negocjujemy umowy, w tym z bankami, na finansowanie inwestycji, prowadzimy badanie due diligence nieruchomości. Tworzymy i negocjujemy umowy związane z całym procesem inwestycyjnym, w tym umowy o roboty budowlane, także przy wykorzystaniu warunków kontraktowych FIDIC.

Doradzamy w zakresie przygotowania umów dotyczących generalnych remontów i renowacji zabytków w związku ze zmianą funkcji budynków, w tym ich komercjalizacji.

Prowadzimy sprawy dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości. Pomagamy we wszystkich kwestiach związanych z reprywatyzacją i nieruchomościami przejętymi przez państwo polskie po 1944 roku, niezależnie od podstawy prawnej takiego przejęcia. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nieważności orzeczeń, na podstawie których dochodziło do przejęcia mienia. Po restytucji praw własnościowych Klientów pomagamy w kwestiach związanych z zarządem nieruchomością.

Reprezentujemy Klientów w wszystkich kontaktach z organami administracji publicznej, przede wszystkim w kwestiach planistycznych, środowiskowych, gospodarki nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego.