Sektory gospodarki

Internet, media i rozrywka

Pracujemy dla stacji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych, mediów społecznościowych oraz szeregu firm z branży nowych technologii.

Doradzamy producentom filmowym, twórcom i artystom. Mamy unikalne doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu umów dotyczących produkcji oraz koprodukcji filmowych, telewizyjnych i radiowych, w tym umów dotyczących finansowania, zarówno przy projektach lokalnych, jak i międzynarodowych. W każdym projekcie bierzemy pod uwagę kwestie podatkowe.

Współpracujemy, negocjujemy i prowadzimy spory z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wykonawczymi i producenckimi. Braliśmy udział w precedensowych sprawach sądowych – nasza działalność przyczyniła się do uporządkowania praktyki stosowania Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opiniujemy kontrakty marketingowe, zasady prowadzenia działań reklamowo-marketingowych, przygotowujemy umowy na realizację kampanii reklamowych, opracowujemy regulaminy konkursów promocyjnych. Doradzamy w kwestiach związanych ze sponsoringiem i umowami sponsorskimi. Przygotowujemy umowy o komercyjnym wykorzystywaniu dóbr osobistych oraz wizerunku osób powszechnie znanych.

Współpracujemy z firmami z rynku nowych mediów oraz z fintechami. Doradzamy w kwestiach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych, ochroną baz danych czy elektronicznymi instrumentami płatniczymi. Pomagamy przedsięwzięciom z zakresu eCommerce, reklamy internetowej, badań rynku, w tym internetowego, a także produkcji oprogramowania i usług informatycznych.

Reprezentujemy firmy z sektora mediów i rozrywki w postępowaniach koncesyjnych, sądowo-administracyjnych, w sporach z zakresu prawa prasowego, prawa mediów elektronicznych, a także naruszeń dóbr osobistych i praw autorskich.