Sektory gospodarki

FMCG

Wspieramy firmy z sektora dóbr szybko zbywalnych (FMCG) doradzając w kwestiach regulacyjnych, transakcji fuzji i przejęć, włącznie z konsolidacją w ramach sektora. Przygotowujemy umowy dystrybucyjne oraz franczyzowe, pomagamy w budowaniu sieci eCommerce i opracowujemy regulaminy sklepów internetowych.

Negocjujemy kontrakty handlowe, wspieramy Klientów przy wprowadzaniu produktów do obrotu oraz w organizacji konkursów konsumenckich opracowując regulaminy, odpowiednie umowy i zgody.

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, w tym regulacyjnymi. Prowadzimy sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym dotyczące podrabiania towarów, oznakowania wprowadzającego w błąd konsumentów czy nieuczciwej reklamy.

Prowadzimy stałą obsługę firm z branży FMCG, włącznie z oddelegowaniem prawników do firmy Klienta.