Sektory gospodarki

Energetyka i surowce naturalne

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z energetyką, w tym energią odnawialną. Negocjujemy i przygotowujemy umowy sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ropy oraz umowy dystrybucyjne. Uczestniczymy w transakcjach fuzji i przejęć w sektorze energetycznym, obsługujemy transakcje sprzedaży udziałów, akcji oraz aktywów.

Doradzamy w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, także z wykorzystaniem środków publicznych, reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, w tym regulacyjnymi, w postępowaniach inwestycyjnych, koncesyjnych i taryfowych.

Przygotowujemy projekty dotyczące budowy farm wiatrowych oraz innych rodzajów OZE i ich finansowania, pomagamy w kontaktach z administracją publiczną w kwestiach planistycznych, środowiskowych, gospodarki nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego.

Doradzamy Klientom w postępowaniach związanych z wydobyciem surowców naturalnych, w kwestiach związanych z prawem geologicznym oraz ochroną środowiska.

Prowadzimy stałą obsługę firm z branży energetycznej, w tym przedsiębiorstw przesyłowych oraz wydobywczych.