Nasz Zespół

Agnieszka Wydmańska

Specjalizacja

  • Prawo korporacyjne oraz fuzje i przejęcia
  • Prowadzenie sporów
  • Prawo własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych
  • Nieruchomości oraz inwestycje budowlane

Doświadczenie

Stała obsługa prawna Intersnack Poland sp. z o.o.

Zastępstwo procesowe w sprawie dotyczącej odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie przez KRRiT praw do emisji programu radiowego RMF.

Zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących dużych inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w trybie zamówień publicznych.

Zastępstwo procesowe w sprawie dotyczącej odszkodowania związanego ze sprzedażą przez gminę lokali w nieruchomości, co do której uchylono decyzję komunalizacyjną.

Praktyka zawodowa

1998-1999 – Kancelaria Labe i Partnerzy

Od 2000 – Kancelaria Porwisz i Partnerzy

Wykształcenie

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

„Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji.”, Lege Artis Dom Wydawniczy, 1998

Języki obce

Niemiecki, angielski