Nasz Zespół

Michał Passon

Aplikant radcowski

 

Michał Passon

Specjalizacja

  • Prawo korporacyjne oraz fuzje i przejęcia
  • Prawo własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych
  • Prowadzenie sporów
  • Prawo cywilne

Doświadczenie

Stała obsługa prawna spółki OSHEE, Kinga Pienińska, Sonko.

Postępowania egzekucyjne na rzecz OSHEE, Kinga Pienińska, Sonko.

Sporządzanie pism procesowych w imieniu osób prawnych i fizycznych.

Praktyka zawodowa

2019 – Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Od 2019 – Kancelaria Porwisz i Partnerzy

Wykształcenie

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa

Prawo własności intelektualnej i prawo mediów, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

„Wybrane problemy związane ze statusem zawodnika e-sportowego w świetle zbiorowego prawa pracy w Polsce.”, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3/2018

„Judicial Review of Recommendations Based on the Case of Belgium v Commission, 20th February 2018.”, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1/2019

„Możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP.”, Studenckie Zeszyty Naukowe, 2019

Dodatkowe osiągnięcia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe

Wielokrotny stypendysta rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów

Języki obce

Angielski, niemiecki