Nasz Zespół

Marcin Pawelec

Specjalizacja

  • Prawo nieruchomości
  • Prawo ubezpieczeń społecznych
  • Prawo karne

Doświadczenie

audyty prawne dla spółek z rynku energetyki odnawialnej

postępowania cywilne i administracyjne z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych

Praktyka zawodowa

od 2022 - Kancelaria Porwisz i Partnerzy

Wykształcenie

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

“Dekada istnienia prawa dopalaczowego – analiza postlegislacyjna ustawodawstwa regulującego zjawisko nowych substancji psychoaktywnych”, rozdział w monografii “Prawo w Polsce 2000 2020”, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2020

“Zakaz wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy w świetle konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa”, artykuł w czasopiśmie Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, vol. 9, no. 1, Wrocław 2020

“Modele reakcji prawnych na problem zażywania nowych substancji psychoaktywnych”, rozdział w monografii “Problemy prawa publicznego. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, Łódź 2021

Dodatkowe osiągnięcia

Stypendium Erasmus+ w Utrechcie, Holandia

Stypendium Erasmus+ Praktyki w Hadze, Holandia

Stypendium Erasmus+ Praktyki w Reykjaviku, Islandia

Języki obce

angielski, niderlandzki