Nasz Zespół

Katarzyna Szepelak

Aplikantka radcowska

 

Katarzyna Szepelak

Specjalizacja

  • Prawo korporacyjne 
  • Prawo europejskie i międzynarodowe
  • Nieruchomości oraz inwestycje budowlane

Doświadczenie

Pomoc przy przygotowaniu audytów prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości w Krakowie oraz w Katowicach.

Stała obsługa prawna spółki jednej z grup sektora energetycznego.

Praktyka zawodowa

2015 – Traple Konarski Podrecki & Partnerzy (3-miesięczna praktyka)

2016 – Helsińska Fundacja Praw Człowieka (miesięczny wolontariat)

Od 2016 – Porwisz i Partnerzy

Od 2017 – Prowadząca ćwiczenia z prawa gospodarczego UE na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Wykształcenie

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński 

International and European Legal Studies Programme, Universiteit Antwerpen (studia podyplomowe)

Szkoła Prawa Amerykańskiego, The Catholic University of America oraz Uniwersytet Jagielloński

Szkoła Prawa Ukraińskiego, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Uniwersytet Lwowski oraz Uniwersytet Jagielloński

International Business and Trade Summer Law Program, Uniwersytet Jagielloński oraz The Catholic University of America, Columbus School of Law

Institut für deutsches und europäisches Verwaltungsrecht, Heidelberg

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński (w trakcie studiów doktoranckich)

Publikacje

„Sprawa Sahary Zachodniej”, Przegląd Europejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1/2019

„Możliwość powołania się na normy prawa międzynarodowego przy badaniu ważności umowy międzynarodowej zawartej przez UE z państwem trzecim. Glosa do wyroku TS z dnia 27 lutego 2018 r.”, Europejski Przegląd Sądowy, Wolters Kluwer, 2/2018

„Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony dóbr kultury – refleksje przy okazji rozpoczynającego się Europejskiego Roku Dziedzictwa.” w: Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo, P. Dobosz, A. Mazur, W. Górny, B. Mazurek, A. Kozień (red.), 2018

„Nowa ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury – paradoksy transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego.", Europejski Przegląd Sądowy, Wolters Kluwer, 12/2017

„Czy muzealnicy potrzebują kodeksu? Między prawem ochrony zabytków a moralnością.” w: Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny, 2015

„»Sprawa Schulza« a problematyka restytucji dóbr kultury w prawie międzynarodowym.” w: Prawo a ochrona dóbr kultury” P. Dobosz, M. Adamus, D. Sokołowska (red.), 2014

Dodatkowe osiągnięcia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich dla publikacji: „Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie”, P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny (red.), 2015

Języki obce

Angielski