Nasz Zespół

Urszula Wiśniewska

Specjalizacja

  • Prawo energetyczne
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo korporacyjne oraz fuzje i przejęcia

Doświadczenie

Prowadzenie skomplikowanych transakcji fuzji i przejęć w sektorze energetycznym.

Prowadzenie sporów sądowych dotyczących rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży energii i zielonych certyfikatów, z wartością sporu 4 miliardy PLN.

Kompleksowe doradztwo prawne dla spółek z branży OZE.

Praktyka zawodowa

2007-2012 – Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

2007-2010 – Sąd Okręgowy w Krakowie, aplikant sądowy

2010-2017 – Kancelaria Porwisz i Partnerzy

2017-2019 – Dyrektor Wykonawczy ds. Prawnych GK TAURON

2019-2020 – Dyrektor Zarządzający w GK TAURON

Od 2020 – Kancelaria Porwisz i Partnerzy

Wykształcenie

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

MBA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu

ICAN Leadership Program

Publikacje

Miedzy innymi:

„Rynek mocy. Komentarz", Filip Grzegorczyk, Urszula Wiśniewska (red.); Lucyna Dygas, Oskar Parkitny, Paulina Piasecka, Tomasz Rytlewski, Laura Waloszczyk, Warszawa 2021

„Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz”, F. Grzegorczyk (red.), M. Wierzbowski (red.), U. Wiśniewska, B. Chłodzińska, K. Buczyński, P. Durzyński, K. Majewski, Warszawa 2020

„Wypłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – dywidenda czy podatek?”, F. Grzegorczyk, U. Walasek-Walczak, Kwartalnik Prawa Publicznego 2011

„Instytucje i usługi finansowe”, współautor, Warszawa 2010

„O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego”, Kwartalnik Zamówień Publicznych nr 4/2010, CH Beck

„Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego”, Kwartalnik Zamówień Publicznych nr 3/2010, CH Beck

„Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego”, Kwartalnik Zamówień Publicznych nr 4/2010, CH Beck

„Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z komentarzem”, współautor, red. J. Pisuliński, F. Zoll, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

„Kompensata kontraktowych uszczerbków niemajątkowych w prawie brytyjskim”, Państwo i Prawo nr 12/2009, Wolters Kluwer

„Szkoda niemajątkowa a obowiązek odszkodowawczy dłużnika kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej, cz. 1”, Transformacje Prawa Prywatnego nr 1/2007, wyd. UJ

„Szkoda niemajątkowa a obowiązek odszkodowawczy dłużnika kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej, cz. 2”, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2007, wyd. UJ

Dodatkowe osiągnięcia

Rekomendacja rankingu Kancelarii Prawnych 2022 dziennika Rzeczpospolita dla jednego z najlepszych w Polsce prawników w zakresie prawa energetycznego i energii odnawialnej

Rekomendacja rankingu Kancelarii Prawnych 2021 dziennika Rzeczpospolita dla jednego z najlepszych w Polsce prawników w zakresie prawa energetycznego

Ekspert i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jeden z najbardziej wpływowych dyrektorów prawnych w 2019 roku wg GC Powerlist Legal 500

Członek zespołów problemowych ds. projektów legislacyjnych (projekt Kodeksu cywilnego, Konstytucja Biznesu – Prawo przedsiębiorców)

Czarny pas (1DAN) w Karate Shotokan

Języki obce

Angielski