Nasz Zespół

Paweł Juściński

Specjalizacja

  • Prawo własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych
  • Prawo korporacyjne oraz fuzje i przejęcia
  • Prawo cywilne
  • Nieruchomości oraz inwestycje budowlane

Doświadczenie

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Postępowania dotyczące regulacji stanu prawnego mienia.

Przygotowywanie i opiniowanie umów.

Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i prawa cywilnego.

Praktyka zawodowa

2017 – Kancelaria Kubas Kos Gałkowski (praktyka)

Od 2017 – Kancelaria Porwisz i Partnerzy

Wykształcenie

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, Uniwersytet Jagielloński

Publikacje

„Cyfrowy sampling utworów muzycznych w świetle prawa autorskiego i praw pokrewnych.”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 1/2019

„Prawo do publicznego udostępniania utworów w świetle wyroku TSUE w sprawie Stichting Brein przeciwko Zigg.”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 1/2019

„Ochrona wizerunku kontra wolność prasy: publikowanie fotografii oskarżonego w świetle polskich regulacji i orzecznictwa ETPC.”, współautor, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2/2018

„Problematyka publicznego udostępniania utworów za pośrednictwem sieci peer-to-peer na tle opinii Rzecznika Generalnego.”, współautor, w: Własność intelektualna w Internecie, red. D. Żak, 2017

„Przedsiębiorca a prawa do wytworu intelektualnego stworzonego przez jego pracownika.”, współautor, w: Własność intelektualna w działalności gospodarczej, red. A. Niewęgłowski, I. Nowak, 2017

„Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego w polskim systemie prawnym i regulacjach międzynarodowych.”, współautor w: Węzłowe problemy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego. Tom II, red. P. Dobosz, M. Adamus, D. Guzek, A. Mazur, 2016

Dodatkowe osiągnięcia

Laureat XVI edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej – wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnik międzynarodowego konkursu z zakresu prawa karnego międzynarodowego Nuremberg Moot Court, organizowanego przez International Nuremberg Principles Academy.

Języki obce

Angielski