Aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Mateusz Bartosz prowadził w Gliwicach szkolenie „Problemy praktyczne zatrudniania cudzoziemców na przykładzie pracowników z Ukrainy”. Przedstawił teoretyczne podstawy zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz omówił obowiązujące regulacje prawne. W ramach szkolenia odbyły się także warsztaty z przygotowania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemca.