Aktualności

Wykłady dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tomasz Rytlewski poprowadził warsztaty dla studentów w ramach programu IP Student organizowanego przez Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień związanych z umowami zawieranymi w ramach produkcji filmowych i telewizyjnych, a zwłaszcza umowy o produkcję serialu telewizyjnego.

Kolejne warsztaty odbędą się w czerwcu 2021 roku.