Aktualności

Sukces w sprawie o wielomilionowe odszkodowanie

Po niemal dwuletniej batalii sąd upadłościowy, na nasz wniosek, zmienił postanowienie sędziego-komisarza i uznał wierzytelność naszego Klienta, Cementowni Nowa Huta S.A., w kwocie ponad 15 mln PLN.

W tej skomplikowanej sprawie Klient – poszkodowana spółka – zgłosił wierzytelność odszkodowawczą wynikającą z bezprawnego zbycia jej przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki, która następnie została postawiona w stan upadłości. Dlatego konieczne było rozstrzygnięcie czy poszkodowany, reprezentowany przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa przez swój zarząd, przyczynił się do powstania szkody. Ponadto trzeba było sprawdzić, jaki jest charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki akcyjnej, czy istnieje solidarna odpowiedzialność za szkodę poszkodowanej spółki i członków jej zarządu oraz czy doszło do nadużycia stosunku korporacyjnego.

Już wcześniej, w ramach postępowania upadłościowego, sąd przyjął naszą argumentację oraz uznał wierzytelność innego naszego Klienta, będącego głównym akcjonariuszem Cementowni, wynikającą z tzw. szkody refleksowej. Wtedy sąd przyjął, że szkoda polegająca na uszczupleniu majątku przedsiębiorstwa powoduje roszczenie odszkodowawcze jego akcjonariusza, wynikające ze spadku wartości posiadanych przez niego akcji.

Klientom doradzał zespół naszych prawników z Tomaszem Rytlewskim, partnerem zarządzającym kancelarii, na czele. W skład zespołu wchodziła też Lucyna Dygas, partner, oraz prawnik Paweł Tabora.