Aktualności

Obrót nieruchomościami rolnymi nadal trudny albo wręcz niemożliwy

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł mecenas Lucyny Dygas i Kamila Wielgusa o nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zwracamy w nim uwagę na to, że nowelizacja nie przyniosła odwilży w obrocie nieruchomościami rolnymi, a niektóre jej przepisy są ze sobą sprzeczne.

Nowelizacja może poważnie utrudnić albo wręcz uniemożliwić transakcje fuzji i przejęć spółek mających w swoich aktywach nieruchomości rolne, postępowania egzekucyjne i upadłościowe, podział majątku po rozwodzie, znoszenie współwłasności czy podział spadku.

Cały artykuł znajduje się tutaj