Zespół / Agnieszka Wydmańska

Agnieszka Wydmańska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest adwokatem od 2002 r., w Kancelarii pracowała od 2000 r. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, szczególnie w zagadnieniach związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Zajmuje się także bieżącą obsługą spółek, w tym spółek z kapitałem zagranicznym.

Istotne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje bezpośrednia obsługa prawna procesu inwestycyjnego związanego z budową nowatorskiego obiektu, przeznaczonego dla potrzeb jednej z największych stacji radiowych w Polsce. Przygotowywała również projekty umów dotyczących wykorzystania praw autorskich oraz praw do wizerunku. Często występuje przed sądami, reprezentując Klientów w szeregu spraw gospodarczych i cywilnych. Jest autorką publikacji Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji (Lege Artis Dom Wydawniczy, Kraków 1998). Włada językiem angielskim i językiem niemieckim (zdała egzamin Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) w Goethe Institut).

Agnieszka Wydmańska
adwokat