Specjalizacje / Własność intelektualna

Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych i prawa własności przemysłowej. Oprócz reprezentacji w sprawach dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wykonawczymi i producenckimi, opracowujemy umowy dotyczące praw autorskich do utworów filmowych, muzycznych i literackich. W ramach świadczonych usług zajmujemy się również reprezentacją w sporach dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz ochrony własności przemysłowej.

Roman K.
Porwisz
adwokat
partner założyciel

Więcej
Tomasz
Rytlewski
adwokat
partner

Więcej
Maciej
Potoczny
radca prawny
of counsel

Więcej

Specjalizacje