Specjalizacje / Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych stanowi stosunkowo nową i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę, zarówno w systemie prawa krajowego jak i europejskiego. Problematyka ta budzi coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców chcących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotów i jednostek, które tradycyjnie występują w roli zamawiającego. Obowiązujący stan prawny ma charakter złożony z uwagi na bezpośredni związek z prawem cywilnym oraz korzystanie przez ustawodawcę ze stricte administracyjnych instrumentów kontroli udzielania i wykonywania zadań publicznych, tym samym specjalizacja w dziedzinie prawa zamówień publicznych wymaga umiejętności sprawnej, wszechstronnej i wielopłaszczyznowej analizy problemu. Kancelaria zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w postępowaniach konkurencyjnych, w tym reprezentacją klienta w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, organami i sądami administracyjnymi. Mamy niezbędne doświadczenie w zakresie obsługi złożonych projektów finansowanych ze środków unijnych i funduszy zagranicznych, realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych. Współpracujemy na omawianym polu ze środowiskiem naukowym.

Lucyna
Dygas
adwokat
partner

Więcej
Paulina
Piasecka
adwokat


Więcej

Specjalizacje