Specjalizacje / Prowadzenie sporów sądowych

Spory sądowe to istotny i jeden z podstawowych obszarów działalności Kancelarii. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi (w tym przed arbitrażem międzynarodowym). Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie w sporach korporacyjnych (np. pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego), procesach dotyczących inwestycji budowlanych i nieruchomościowych, a także w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych i prawa mediów. Reprezentujemy Klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, karno-skarbowych oraz administracyjnych.

Od początku swego istnienia Kancelaria prowadziła także wiele postępowań reprywatyzacyjnych przed organami oraz sądami administracyjnymi.

Roman K.
Porwisz
adwokat
partner założyciel

Więcej
Andrzej
Przewrocki
adwokat
partner

Więcej
Tomasz
Rytlewski
adwokat
partner

Więcej
Agnieszka
Wydmańska
adwokat


Więcej
Monika
Gęsiorska
adwokat


Więcej
Marek
Synowski
adwokat


Więcej

Specjalizacje