Specjalizacje / Prawo podatkowe

Znajomość prawa podatkowego i umiejętność wyboru rozwiązań optymalnych podatkowo wykorzystywana jest w każdym aspekcie świadczonych przez nas usług związanych z obsługą przedsiębiorców oraz transakcji obrotu nieruchomościami - dotyczy to w szczególności opracowywania umów, jak i wyboru najkorzystniejszych podatkowo form prowadzenia i finansowania działalności naszych Klientów. Niezależnie od tego przygotowujemy opinie dotyczące prawa podatkowego, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Tomasz
Nierobisz
radca prawny
doradca podatkowy
partner

Więcej
Maciej
Potoczny
radca prawny
of counsel


Więcej

Specjalizacje