Zespół / Roman K. Porwisz

Roman K. Porwisz

adwokat / partner założyciel

Założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego (filologia szwedzka) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest adwokatem od 1988 r. Istotne miejsce w jego praktyce zawodowej zajmuje obsługa prawna procesów inwestycyjnych i obrotu nieruchomościami, postępowania dotyczące regulacji stanu prawnego mienia, obsługa spółek kapitałowych, w tym spółek z kapitałem zagranicznym.

Specjalizuje się w prawie: nieruchomości, spółek, zobowiązań, autorskim i prawie własności przemysłowej. Doradza między innymi firmom z branż: mediów, deweloperskiej, metalurgicznej, przemysłu spożywczego, maklerskiej. Posiada duże doświadczenie procesowe, wynikające z wieloletniej praktyki sądowej. Dysponuje doświadczeniem wynikającym z uczestnictwa w radach nadzorczych spółek, w tym spółki giełdowej. Włada językiem angielskim i szwedzkim.

Roman K. Porwisz
adwokat / partner założyciel