Specjalizacje / Prawo konkurencji

Kancelaria ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa konkurencji. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa antymonopolowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Braliśmy udział w precedensowych sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wykonawczymi i producenckimi na gruncie prawa antymonopolowego. Doradzamy naszym Klientom, jak optymalnie wypełniać obowiązki i egzekwować swoje prawa w zakresie ochrony konkurencji oraz zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji, jak również reprezentujemy interesy naszych Klientów w pozaprocesowych negocjacjach na tym gruncie.

Andrzej
Przewrocki
adwokat
partner

Więcej
Tomasz
Rytlewski
adwokat
partner

Więcej
Maciej
Potoczny
radca prawny
of counsel

Więcej

Specjalizacje