Specjalizacje / Prawo korporacyjne

Kancelaria świadczy wszechstronną obsługę prawną spółek prawa handlowego. Doświadczenie Kancelarii obejmuje doradztwo prawne przy zakładaniu spółek prawa handlowego wraz z reprezentacją w postępowaniach rejestrowych i innych postępowaniach (m.in. koncesyjnych). Spółkom funkcjonującym zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie ich bieżącej działalności - organizowanie i czuwanie nad prawidłowością przebiegu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, oraz posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, jak również opracowywanie regulaminów organów spółek. Oferujemy poparte praktyką doradztwo przy zmianach statutów i umów spółek, w tym przy podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego, a także przy przekształcaniu spółek.

Istotną rolę w praktyce działalności z zakresu prawa spółek odgrywa doradztwo prawne w procesach przejęć i fuzji. Kancelaria świadczy między innymi obsługę prawną związaną z utworzeniem w drodze przejęć i fuzji holdingu złożonego z kilkunastu stacji radiowych na terenie całego kraju. Zajmowaliśmy się także przygotowywaniem struktur do realizacji dużych projektów inwestycyjnych poprzez tworzenie spółek wchodzących w skład grup deweloperskich. Nadto posiadamy bogate doświadczenie w zakresie audytów prawnych związanych z procesami przejęć i fuzji.

Mamy także praktykę w procesach z zakresu prawa spółek - w tym między innymi w sporach dotyczących własności akcji i udziałów, zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników a także postępowaniach, których przedmiotem jest wyłączenie wspólnika.

Andrzej
Przewrocki
adwokat
partner

Więcej
Lucyna
Dygas
adwokat
partner

Więcej
Tomasz
Rytlewski
adwokat
partner

Więcej
Tomasz
Głąb
adwokat


Więcej
Agnieszka
Repeć-Wilga
radca prawny


Więcej
Monika
Gęsiorska
adwokat


Więcej
Paulina
Piasecka
adwokat


Więcej

Specjalizacje