Specjalizacje / Nieruchomości, regulacje stanu prawnego mienia

Kancelaria świadczy wszechstronną obsługę prawną dotyczącą nieruchomości. Obsługiwaliśmy wiele transakcji zbycia nieruchomości, zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących. W przypadku reprezentacji kupujących, Kancelaria przeprowadza badanie stanu prawnego nieruchomości, a także opracowuje projekty umów i uczestniczy w ich negocjowaniu. Doradzamy także przy zawieraniu umów z bankami na finansowanie inwestycji.

Oprócz obsługi transakcji związanych z przenoszeniem własności nieruchomości, prowadziliśmy wiele spraw dotyczących regulacji stanu prawnego mienia - nieruchomości oraz dzieł sztuki. Wielokrotnie reprezentowaliśmy z powodzeniem naszych Klientów w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nieważności orzeczeń, na podstawie których dochodziło do przejęcia mienia na rzecz Państwa, a także w sprawach o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną wydaniem takich orzeczeń. W sprawach, w których stan prawny mienia został z naszym udziałem uregulowany lub doszło do restytucji praw naszych Klientów, udzielamy dalszej pomocy prawnej związanej z zarządem takim mieniem lub, w zależności od woli Klientów, z przeprowadzeniem transakcji jego zbycia.

Roman K.
Porwisz
adwokat
partner założyciel

Więcej
Lucyna
Dygas
adwokat
partner

Więcej
Agnieszka
Repeć-Wilga
radca prawny


Więcej
Monika
Gęsiorska
adwokat


Więcej
Marek
Synowski
adwokat


Więcej

Specjalizacje