Specjalizacje / Internet, media, reklama

Kancelaria ma bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów z branży IT oraz mediów elektronicznych, z którymi nasi prawnicy współpracują nieprzerwanie od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku.

Naszymi Klientami są między innymi stacje radiowe i telewizyjne, popularny portal internetowy oraz szereg firm z branży nowych technologii, w tym z dynamicznie rozwijającego się segmentu mobilnego. Prawnicy naszej Kancelarii od 20 lat reprezentują firmy z branży mediów elektronicznych w postępowaniach koncesyjnych, sądowo-administracyjnych oraz szeroko rozumianej regulacji.

Mamy także bogate doświadczenie i wszechstronną praktykę w zakresie współpracy, negocjacji i sporów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wykonawczymi i producenckimi. Prawnicy naszej Kancelarii prowadzili w tym zakresie precedensowe sprawy sądowe, a ich działalność na tym polu przyczyniła się do uporządkowania praktyki stosowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Obecnie zajmujemy się między innymi obsługą znaczących przedsięwzięć na rynku nowych mediów czy usług płatniczych, realizowanych przy pomocy aplikacji mobilnych. Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie stosowania regulacji dotyczących: świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych, ochrony baz danych czy elektronicznych instrumentów płatniczych. Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsięwzięć z zakresu e-commerce, reklamy internetowej, badań rynku, w tym internetowego, a także produkcji oprogramowania i usług informatycznych.

Kazimierz
Gródek
radca prawny
partner

Więcej
Tomasz
Rytlewski
adwokat
partner

Więcej
Maciej
Potoczny
radca prawny
of counsel

Więcej
Tomasz
Głąb
adwokat


Więcej

Specjalizacje