Zespół / Kazimierz Gródek

Kazimierz Gródek

radca prawny / partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest radcą prawnym od 2000 r. i jednym z założycieli Spółki.

Istotne miejsce w jego praktyce zawodowej zajmuje kompleksowa obsługa podmiotów z branży mediów elektronicznych w tym opracowywanie koncepcji struktury i kierunków rozwoju grupy kapitałowej z tej branży. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej procesów koncesyjnych spółek medialnych branży mediów elektronicznych.

Specjalizuje się w obsłudze spółek kapitałowych, prawie autorskim oraz prawie mediów i reklamy. Prowadził szereg spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym również precedensowych spraw o ochronę dóbr osobistych osób prawnych. Dysponuje doświadczeniem wynikającym z uczestnictwa w zarządach oraz radach nadzorczych spółek, w tym także giełdowych.

Kazimierz Gródek
radca prawny / partner