Zespół / dr Daria Katarzyna Gęsicka

dr Daria Katarzyna Gęsicka

of counsel

Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydz. Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego (filologia angielska) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a także Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego prowadzonego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej (obecnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej) w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studium Prawa Medycznego dla Prawników na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Szkoły Letniej Prawa Autorskiego zorganizowanej przez Instytut Prawa Informacyjnego w Uniwersytecie w Amsterdamie.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego oraz prawa nowych technologii, także publikacji anglojęzycznych.

W 2013 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Odpowiedzialność cywilnoprawna dostawcy usług sieciowych za treści użytkowników" oraz uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego.

Włada językiem angielskim i francuskim.

dr Daria Katarzyna Gęsicka
of counsel