Zespół / Lucyna Dygas

Lucyna Dygas

adwokat / partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest adwokatem od 2005 r. Pracowała w Kancelarii od 1999 r., a w 2006 r. została jej wspólnikiem. Specjalizuje się w prawie cywilnym, szczególnie w prawie nieruchomości oraz w prawie gospodarczym, w tym prawie spółek oraz prawie umów w obrocie gospodarczym.

Istotne miejsce w jej praktyce zajmuje obsługa inwestorów zagranicznych. Doradzała w szeregu transakcji nabycia nieruchomości (obejmujących tworzenie podmiotu nabywającego nieruchomość, audyt prawny nieruchomości oraz negocjacje i przygotowanie umów) oraz zbywania nieruchomości. Prowadzi doradztwo w zakresie spraw związanych z bieżącym zarządzaniem nieruchomościami, w tym w sprawach najmu lub dzierżawy. Przygotowywała umowy o roboty budowlane dla inwestycji deweloperskich oraz wzory umów z nabywcami lokali, a także inne umowy związane z procesem inwestycyjnym. Włada językiem angielskim, francuskim i rosyjskim (odbyła studia z zakresu filologii rosyjskiej).

Lucyna Dygas
adwokat / partner